Železobetonové překlady

Železobetonové překlady se používají k vytvoření nadpraží ve zděných konstrukcích bytové, občanské,  průmyslové a individuální 
výstavby. Jsou určeny nad otvory v konstrukcích o světlosti do 2900 mm.
Železobetonové překlady s tepelnou izolací tl. 35 mm (boční strana) a 25 mm (spodní strana) omezující tepelné mosty, se používají 
nad otvory o světlosti do 2 100 mm.

Celý sortiment železobetonových překladů splňuje svojí vysokou kvalitou veškeré požadavky harmonizované evropské normy ČSN EN 
845-2. Na tomto základě bylo všem prvkům uděleno ES prohlášení o shodě, díky čemuž nesou označení kvality CE.
Konkrétní hodnoty všech deklarovaných vlastností dle ČSN EN 845-2 pro jednotlivé typy překladů jsou uvedeny v Technických 
tabulkách překladů ( viz. níže ). Výroba je řízena v souladu s ČSN EN ISO 9001.
Železobetonové překlady jsou vyráběny z betonu třídy C 30/37 dle ČSN EN 306-1