Zdicí materiály

Ztracené bednění

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ se používá pro stavbu základů, zdí nosných stěn, jímek, sklepů, oplocení, opěrných zdí bez použití šalování.

Zmonolitněním lze vytvořit konstrukce prosté betonové i želozobetonové o tloušťce 150, 200, 300, 400 a 500 mm. Zalévání provádíme opatrně a plynule přiměřeně řídkou betonovou směsí po vrstvách, maximálně do výšky 4 vrstev bednících dílců najednou, tj. 1 m výšky zdi.

Při dodržení těchto parametrů není nutné ztracené bednění kotvit k základům proti nadzvednutí (vyplavání), popř. zesilovat proti prasknutí tlakem zálivkového betonu. Každá vrstva obsahuje 1 ks tvárnice určený k půlení. Půlení se provádí běžným odklepnutím. Ztracené bednění je moderní a rychlý způsob jak se vypořádat se základy Vašeho domu.


výrobekRozměr /cm/ l / š / vHmotnost /kg/
ZB 1550x15x2521
ZB 2050x20x2525
ZB 3050x30x2528
ZB 4050x40x2531
ZB 5030x50x2528

Zdící cihla

ZDICÍ CIHLA se používá k provádění plotových podezdívek, sloupků, zdiva, izolačních přizdívek, zdění jímek, energovodů, k překrývání kabelů atd.


výrobekRozměr /cm/ l / š / vHmotnost /kg/
Zdící cihla plná29x14x6,55,8

Zdící tvarovky

výrobekRozměr /cm/ l / š / vHmotnost /kg/
ZTN 38/30/2438x30x2426
ZTN 38/30/24 dělící38x30x2429,5
ZTN 38/30/24 kon.38x30x2425,5
ZTN 50/10/24 příčkov50x10x2416,5
ZTN 50/10/24 dělící50x10x2416,5